MeLinks Rewind HomeBeatrice
[پست همیشگی من ....
چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 | 14:55

[ کاش آدما یکم جرات داشتن و گوشی

رو بر می داشتن و زنگ میزدن و می گفتن 

ببین دلم واست تنگ شده بود

واسه هیچ چیزه دیگه ای هم زنگ نزده ام ...!]

 

[-miss crazy-] |